فروش زمین 4500 متری / نسق / خمام
2 ماه قبل در خمام
|
فروش مسکونی زمین و کلنگی
کد آگهی : 6926
یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.
اطلاعات تماس
کد آگهی : 6926
متراژ
4500
مبلغ کل
90,000,000,000 تومان
قیمت هر متر مربع
20,000,000 تومان
توضیحات
کد : 4162 فروش زمین 4500 متری در خمام ابتدای کمربندی نسق معتبر با کاربری مسکونی 30 متر بر بر اتوبان قابلیت تجاری ======================
یادداشت تنها برای شما قابل دیدن است و پس از حذف آگهی، پاک خواهد شد.
اطلاعات تماس